Wij conformeren ons aan de volgende gedragsregels. In het interview informeren wij u uitgebreid over onze opdrachtgever en de vacature. Uw gegevens worden pas na uw toestemming aan de opdrachtgever overhandigd. Alle kandidaten die een sollicitatiegesprek bij ons hebben gevoerd, krijgen in het geval van een afwijzing, een toelichting.

Uw privacy is van groot belang voor Wientjes Advies. Graag informeren wij u dan ook over onze Privacy Policy. Wientjes Advies verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en relaties (klanten en prospects) met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijk, conform de richtlijn AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Wientjes Advies verzamelt persoonsgegevens van kandidaten voor de uitvoering van werving & selectie opdrachten. Deze persoonsgegevens bestaan uit informatie uit het CV (NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, opleidingen, cursussen, werkervaring, hobby’s, talenkennis, persoonlijkheidskenmerken), salarisgegevens en door Wientjes Advies gemaakte gespreksverslagen.

Wientjes Advies gebruikt deze persoonsgegevens om per mail, telefoon of per post:

  • kandidaten te informeren over vacatures
  • in algemene zin contact te onderhouden met kandidaten over loopbaanmogelijkheden

Door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt worden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van berichten. Voor meer informatie: Dorien Wientjes, dorien@dorienwientjes.nl, tel. 06-51329585.

Wientjes Advies verzamelt persoonsgegevens van klanten en prospects met als doel hen te informeren over de werkzaamheden van Wientjes Advies, over marktontwikkelingen en over ontwikkelingen op HR gebied. Deze gegevens bestaan uit NAW gegevens, telefoon, e-mailadres en door Wientjes Advies gemaakte gespreksverslagen.

Bewaartermijn

Wanneer een kandidaat zich inschrijft bij Wientjes Advies is dat de start van een langdurige relatie. Men wisselt niet elk jaar van baan en een klantrelatie is er voor lange tijd, persoonsgegevens dienen derhalve voor langere tijd beschikbaar te zijn.

Reacties op een vacature

Wientjes Advies gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en bewaart de persoonsgegevens van kandidaten die reageren op een vacature tot 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Indien de kandidaat expliciet toestemming geeft, worden gegevens voor de termijn van 36 maanden bewaard. Indien geen toestemming wordt gegeven worden de gegevens verwijderd.

Open inschrijvingen

Wij bewaren persoonsgegevens van kandidaten die zich als open sollicitant bij ons inschrijven (met als doel om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige vacatures) voor een periode van 36 maanden. Na 36 maanden zal er opnieuw toestemming worden gevraagd. Als deze toestemming niet wordt verleend, worden de gegevens verwijderd.

Persoonsgegevens van klanten, prospects en leveranciers

Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat er een verzoek komt deze gegevens te wissen of wanneer Wientjes Advies zelf besluit de gegevens te verwijderen.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering, recht op overdracht

Personen hebben recht op inzage van de gegevens die Wientjes Advies verwerkt. Indien u aangeeft dat gegevens onjuist zijn en gewijzigd moeten worden, kunt u dat doorgegeven (via dorien@dorienwientjes.nl) en zal dit worden aangepast en ontvangt u daarvan bericht. Indien u wilt dat gegevens gewist worden, kunt u dat doorgegeven (dorien@dorienwientjes.nl) en zal dit binnen een week worden uitgevoerd en ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en deze informatie overdragen aan derden.

Beveiliging

Wientjes Advies draagt optimale zorg voor de persoonsgegevens. Wientjes Advies heeft
geheimhoudingsplicht als het gaat om vertrouwelijke informatie die door relaties en kandidaten wordt toevertrouwd.

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail (dorien@dorienwientjes.nl) aan ons te sturen.